Dakinspectie die onafhankelijk is | Dakbehoud Nederland
Onafhankelijk Dakinspectie

Dakinspectie & Advies

Onafhankelijke dakinspectie op basis van NEN 2767

Dakbehoud Nederland biedt u volledige input voor uw strategische vastgoedmanagement. Door het een keer per jaar laten uitvoeren van een nauwkeurige inspectie krijgt u zicht op de huidige conditie van uw dak. U weet wat u de komende jaren kunt verwachten aan onderhoud. Een dergelijke jaarlijkse dakinspectie kan dienen als startpunt of ‘nulmeting’ voor het opstellen van meerjarige onderhoudsplannen (MJOP). Door middel van planmatig onderhoud wordt de staat van uw dak verbeterd. De levensduur verlengd en worden de kosten beperkt. Daarmee wordt het planmatig dakonderhoud en dakmanagement een belangrijke pijler van uw strategisch vastgoedbeheer.

Wilt u documentatie ontvangen?

Onafhankelijke dakinspectie

Dakinspectie

Na de uitvoering van de analyse door onze vakkundige inspecteurs maken we het voor u inzichtelijk wanneer en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Ook brengen we de te verwachten kosten hiervan in kaart. Middels een overzichtelijke rapportage krijgt u een nauwkeurig overzicht van de actuele status van uw dak. En wordt inzichtelijk waar eventuele risico’s liggen en of renovatie / dakonderhoud noodzakelijk is. Daarnaast wordt gecontroleerd in hoeverre uw dak nog voldoet aan de normen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en wet- en regelgeving.

Onafhankelijke dakinspectie rie

Dakveiligheid

Ook bieden we u de mogelijkheid om de valveiligheidsvoorzieningen te laten inspecteren. Daarmee heeft u de garantie dat het onderhoud en beheer van uw vastgoed volgens de geldende Arbonormen kan worden verricht. Een dak heeft tegenwoordig veel meer functionaliteiten dan alleen het water buiten houden. Er staan diverse installaties en zodoende wordt er op het dak gewerkt door instalateurs die veilig hun werk moeten kunnen doen.

Onafhankelijk Inspectiebureau

Voor een onafhankelijk inspectie of second opinion kunt u ook terecht bij het Dak Informatie- en Adviescentrum. Dit is een onafhankelijk inspectiebureau dat gelieerd is aan de NDA. Het DIAC beschouwt het dak als vijfde gevel van een gebouw, wanneer er gebreken aan het dak zijn, hoe klein ook, kan er grote gevolgschade optreden aan de rest van het gebouw.

Offerte op maat?