Dakmanagement geeft grip en inzicht | Dakbehoud Nederland

Dakmanagement

Dakmanagement

Continu inzicht in en grip op de conditie van uw vastgoed

Met dakmanagement door Dakbehoud Nederland heeft u continu inzicht in en grip op de conditie van uw vastgoed. Het resultaatgericht en planmatig dakonderhoud, voorkomt eventuele storingen of zorgt ervoor dat deze zo snel mogelijk worden opgespoord en verholpen en verlengt daarmee de levensduur van uw dak. 

Ook krijgt u vroegtijdig inzicht in benodigde investeringen op korte en lange termijn. Onze beproefde formule bestaat niet alleen uit dakinspectie en het reinigen van uw dak, maar ook uit het preventief herstellen van zwakke plekken of kleine gebreken. Daarnaast bent u verzekerd van een deskundige rapportage die alle uitgevoerde en geplande werkzaamheden op uw dak inzichtelijk maakt.

U krijgt inzicht in:

Dakmanagement nulmeting

Conditie

* Nulmeting op basis van NEN 2767

* Levensduur per dakvlak

Dakmanagement dakonderhoud

Werkzaamheden

* Resultaatgestuurd onderhoud

* Plan van aanpak

Dakmanagement kostenbesparing

Kosten

* MJOP

* Te verwachten kosten

Dakmanagement dakveiligheid

Dakveiligheid

* Regelgeving 

* Stand van zaken

Dakmanagement MJOP

Dakmanagement & MJOP

NEN 2767

De conditiemeting van daken gebeurt altijd op basis van de norm NEN 2767. Dakbehoud Nederland gebruikt vanaf de nulmeting t/m het dakonderhoud dezelfde wijze van rapporteren, zodat u altijd op basis van de NEN 2767 inzicht hebt in de conditie van uw daken.

Digitale werkbon

De dakonderhoud dakdekkers werken via een digitale werkbon. Alle bevindingen en werkzaamheden komen automatisch bij u binnen.

MJOP

De medewerkers van Dakbehoud Nederland stellen samen met opdrachtgevers een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) op maat op. U krijgt inzichtelijk waar op de korte termijn geïnvesteerd moet worden en waar op de lange termijn geïnvesteerd moet worden. Ook worden er begrotingsprijzen gemaakt voor deze investeringen. Door een combinatie met jaarlijks onderhoud kunt u dit MJOP jaarlijks bijstellen om optimaal grip te krijgen op uw uitgaven.

Hiermee wordt planmatig onderhoud een belangrijke pijler van het vastgoedbeheer. Door goed dakmanagement wordt de staat van uw daken verbeterd, de levensduur wordt verlengd en de kosten worden beperkt. 

Wilt u documentatie ontvangen?

Dakmanagement daklekkage

Calamiteiten-service 24/7


Mocht er onverhoopt toch een daklekkage ontstaan, dan staan wij 24 uur per dag en 7 dagen per week voor u klaar. Door de altijd bereikbare, snelste calamiteiten-service van Nederland en vakkundige medewerkers met de juiste actuele kennis en kunde, zorgen wij ervoor dat de bewoners of gebruikers van uw pand tevreden blijven. We zijn zelfs in staat om dezelfde dag, overal in Nederland, een oplossing op maat te bieden.

Gratis adviesgesprek?