Dakonderhoud & Dakmanagement door Dakbehoud Nederland
Dakonderhoud

Dakonderhoud

Dakonderhoud

Werkwijze Dakbehoud Nederland

Bedrijfsfilm Dakonderhoud door Dakbehoud

Voordelen dakonderhoud door Dakbehoud

Dakonderhoud landelijke dekking

Landelijke dekking

U hebt 1 contactpersoon voor heel Nederland en beschikking tot onze 24/7 calamiteiten-service

Dakonderhoud erkende dakdekkers

Erkende dakdekkers

NDA Dakdekkersbedrijven zijn Kiwa gecertificeerd en de dakdekkers zijn volledig gekwalificeerd

Dakonderhoud mjop

Input MJOP

U krijgt inzicht in de conditie van uw daken en informatie over de te verwachten kosten.

Voorbeeld Rapportage Ontvangen?

In een nulmeting rapportage door Dakbehoud Nederland wordt gerapporteerd:

  • Schadefoto's
  • NEN 2767 formulier
  • Staat van hoeveelheden
  • Calamiteitenoverzicht
  • Luchtfoto
  • Daktekening

Werkzaamheden dakonderhoud

Reiniging

Het hele dakoppervlak wordt gereinigd. Inclusief de hemelwaterafvoeren en de dakgoten.

Dakinspectie

De waterdichtheid van het dak wordt gecontroleerd. De conditie van de dakhuid wordt onderzocht en alle naadverbindingen en aansluitingen worden nagelopen. Denk daarbij aan de dakbanen, randaansluiting, expansievoegen, afsluitprofielen en de aansluitingen op afvoeren, lichtkoepels en dergelijke. Inspectie van het dak op mechanische beschadigingen en chemische vervuiling.

Herstelwerkzaamheden (preventief)

Kleine gebreken of problemen bij doorvoeren, ontluchtingen en hemelwater afvoeren worden hersteld. De kosten van herstelwerkzaamheden vallen in het dakonderhoud pakket en worden zodoende niet in rekening gebracht.

Duurzame verwerking afval

Na afloop wordt de werkplek weer schoon achtergelaten en wordt het afval meegenomen en verantwoord afgevoerd.

Rapportage

U krijgt een rapportage op basis van NEN 2767. De conditie van uw daken wordt, per dakvlak, gedetailleerd behandeld. Verrichte werkzaamheden worden overzichtelijk gerapporteerd.

Offerte op maat?

We gebruiken cookies