Dakrenovatie bedrijfspand of gebouw | Dekbehoud Nederland
Daklekkage professioneel oplossen

Dakrenovatie bedrijfspand of gebouw

Bel  036 530 44 90

Overweegt u een dakrenovatie van uw bedrijfspand of ander gebouw vanwege lekkage, energieverlies of omdat het dak verouderd, beschadigd of ernstig vervuild is? In dit artikel geven wij u antwoord op de meest gestelde vragen die wij tegenkomen in het geval dat uw dak aan vervanging toe is of een dakrenovatie noodzakelijk is. Op deze manier helpen wij u om de juiste beslissing te kunnen nemen om ervoor te zorgen dat uw dak weer voldoet aan de geldende maatstaven.

Wanneer heeft u een dakrenovatie nodig?

Ten eerste zult u zich waarschijnlijk afvragen, wanneer een dakrenovatie nodig is? Het antwoord op deze vraag is van meerdere factoren afhankelijk. Om inzicht en duidelijkheid te geven, zullen een aantal stappen genomen worden. Deze stappen worden in de volgende alinea nader toegelicht. Je zult altijd moeten starten met het uitvoeren van een dakinspectie door een vakkundig dakinspecteur. Vervolgens wordt een analyse gedaan en wordt een dakinspectierapport opgesteld. Hierin staat beschreven wanneer en waar de renovatie- of herstelwerkzaamheden nodig zijn. Uiteraard nemen wij de kosten die u kunt verwachten ook op in dit dakinspectierapport. Op deze manier heeft u een helder en nauwkeurig overzicht van de actuele complete dakstatus. Bovenal wordt voor u inzichtelijk waar eventuele risico’s liggen en of een renovatie van uw dak of dakonderhoud noodzakelijk is. De dakinspecteur beschrijft in het rapport ook in hoeverre uw dak nog voldoet aan de normen op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en wet- en regelgeving.

Welke stappen en kosten heeft een dakrenovatie project?

Ten tweede wilt u waarschijnlijk weten uit welke stappen een complete dakrenovatie bestaat en wat de kosten zijn? Daarbij zou zomaar iets roepen over de gemiddelde kosten voor een dakrenovatie niet realistisch zijn. Iedere situatie is verschillend. De oppervlakte, het soort dakbedekking, is het een plat dak of hellend dak (schuin dak) en ga zo maar verder.


Stap1. Dakinspectie: laat altijd een dakinspectie uitvoeren met een rapport.

Stap 2. Bespreken rapport: in deze stap bespreekt een ervaren adviseur het rapport met u. Welke oplossingen zijn er in uw specifieke situatie mogelijk en wat is het advies? 

Stap 3. Onderzoek en calculatie: adviezen en keuzes worden goed onderzocht door de calculatieafdeling. 

Stap 4. Offerte: de offerte op maat wordt altijd ondersteund met fotomateriaal van de dakinspectie. Zo krijgt u duidelijkheid over de aanpak en kosten.

Stap 5. Start dakrenovatie: zodra de offerte akkoord is, zal het project gepland, voorbereid en uitgevoerd worden.

Welke controles vinden plaats voor borging kwaliteit?

Ten derde is een belangrijke vraag welke controles plaatsvinden tijdens de uitvoer om de kwaliteit te borgen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door onze eigen ervaren en vakkundige professionals. Zoals aangegeven maken wij hierbij gebruik van de nieuwste technieken en volgen altijd de wetgevingen en richtlijnen. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vinden controles plaats om de kwaliteit voortdurende te bewaken. 


Om de kwaliteit van uw dak richting toekomst te borgen is het uiteraard ook aan te raden om te kiezen voor planmatig dakonderhoud. Hiermee houdt u jaarlijks zicht op de actuele staat van het dak. Dit voorkomt dat u ineens voor vervelende en vaak kostbare verrassingen komt te staan.

Hoe dak renoveren voorkomen in de toekomst?

Ten vierde wilt u weten hoe u een onverwachte dakrenovatie zoveel mogelijk kunt voorkomen. Het antwoord op deze vraag is dat u met goed dakmanagement continu inzicht in en grip houdt op de conditie van uw vastgoed. Het voordeel hiervan is dat dit de levensduur verlengt van uw dak. Daarnaast geeft goed dakmanagement u vroegtijdig inzicht in de benodigde investeringen op korte en lange termijn. Dus door een keer per jaar een nauwkeurige dakinspectie te laten uitvoeren houdt u zicht op de conditie van uw dak. Wel zo prettig om te weten wat de verwachtingen aan dakonderhoud zijn. Op basis van deze inspectie en verwachtingen kunt u een meerjarig onderhoudsplan (MJOP) opstellen. Het voordeel van een MJOP is dat door middel van planmatig onderhoud de staat van uw dak wordt verbeterd, de levensduur verlengd en kosten worden beperkt. Op deze manier wordt het planmatig dakonderhoud en dakmanagement een belangrijke pijler van uw strategisch vastgoedbeheer.

Hoe dakveiligheid bevorderen?

Ten slotte bieden we u de mogelijkheid om de valveiligheidsvoorzieningen te laten inspecteren. Daarmee heeft u de garantie dat het onderhoud en beheer van uw vastgoed volgens de geldende Arbonormen kan worden verricht. Een dak heeft tegenwoordig veel meer functionaliteiten dan alleen het water buiten houden. Er staan diverse installaties op en zodoende wordt er op het dak gewerkt door installateurs die veilig hun werk moeten kunnen doen.

Samenvatting

Overweegt u een dakrenovatie van uw bedrijfspand of ander gebouw vanwege lekkage, energieverlies of omdat het dak verouderd, beschadigd of ernstig vervuild is? Op basis van een eerste dakinspectie kan een goed beeld gegeven worden van de staat van het dak. Het rapport van de dakinspectie geeft u een helder en nauwkeurig overzicht van de actuele status van uw dak. Dat rapport wordt met u besproken en er wordt een offerte op maat opgeleverd.


Zodra de offerte akkoord is, zal in de derde stap het project gepland, voorbereid en uitgevoerd worden. Om onverwachte situaties richting toekomst te voorkomen is het van belang dat er goed dakmanagement uitgevoerd wordt en een meerjarig onderhoudsplan opgesteld wordt. Op deze manier wordt de staat van uw dak verbeterd, de levensduur verlengd en kosten beperkt. Zo maakt u van planmatig dakonderhoud en dakmanagement een belangrijke pijler van uw strategisch vastgoedbeheer.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden in uw specifieke situatie.