Handleiding Dakonderhoud, Dakinspectie en Dakbeheer.
Handleiding Dakonderhoud, Dakinspectie en Dakbeheer.
27 oktober 2016 
in Nieuws
2 min. leestijd

Handleiding Dakonderhoud, Dakinspectie en Dakbeheer.

De minimale verplichtingen voor dakonderhoud

Als eigenaar of beheerder van het dak zal u aandacht moeten besteden aan invloeden van buitenaf en de werking van de constructie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vervuiling van het dak door bladeren of ongewenste plantengroei, werkzaamheden die uitgevoerd worden door derden en mensen die zich op het dak begeven. Ook daken die gelegen zijn tegen opgaande gevels met raamopeningen vormen een extra aandachtspunt. Hier vinden wij vaak afval wat schade kan toebrengen aan het dakbedekkingsmateriaal. Het volgende moet u ondernemen:

Minimaal 1 keer per jaar, Jaarlijks dakonderhoud.

Goed dakmanagement vraagt minimaal 1 keer per jaar de volgende handelingen.

 • Volledige inspectie van het dak; aansluiting op met name dakdoorvoeren en dakdoorgangen, overlappen, aansluiting bij schoorstenen, metselwerk, dilataties, en dakbeëindiging en scheurvorming.
 • Laten uitvoeren van kleine reparaties en schades aan het dak.
 • Eventuele afwijkingen in veroudering of aantasting van het dak vaststellen en preventieve maatregelen nemen.
 • Het uitvoeren van een volledige reinigend onderhoudsbeurt.

Periodiek dakonderhoud

Met periodiek dakonderhoud en dakinspectie bedoelen we zo vaak als noodzakelijk is. Periodieke controle door goed opgeleide medewerkers is een vereiste om risico en aansprakelijkheid te minimaliseren.

 • Reinigen van de hemelwaterafvoeren, de noodoverlopen en de dakgoten. Let op: gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen. Ook het gebruik van hogedrukreinigingsapparatuur is meestal niet toegestaan en kan het oppervlak of de naadverbinding beschadigen.
 • Verwijderen van bladeren, takken, beplanting en andere vervuiling.
 • Controleren op afwijkingen in het oppervlak van de dakbedekking.

Zijn of worden er werkzaamheden op het dak uitgevoerd of installaties geplaatst?

Neem dan contact op met uw Dakbehoud-partner. Het gebruik van verkeerde accessoires of foutieve middelen kan tot aantasting van het dakbedekkingscontructie leiden, of erger, tot ernstige lekkages. Installaties en zonnepanelen kunnen niet zomaar op elke ondergrond geplaatst worden, beoordeel het dak vooraf met een dakbeheer expert.

Dakveiligheid

Een goede en veilige daktoegang en een geschikt looppad garanderen meer veiligheid en een langere levensduur. Is uw dak voorzien van valbeveiligingssystemen en dakankers? Het werken op daken betekent werken op hoogte en dat brengt risico’s met zich mee. Hou daarom de volgende stelregels aan:

 • Maak indien mogelijk gebruik van de bestaande toegang tot het dak. Maakt u gebruik van een ladder, zorg dat u deze fixeert om horizontaal en verticaal glijden tegen te gaan.
 • Gebruik de op het dak aangebrachte veiligheidsmiddelen.
 • Blijf zo veel mogelijk in de veilige zone.
 • Ga het dak niet op, als de weersomstandigheden dit niet toelaten.
 • Stel iemand in kennis van uw plannen het dak te betreden en meldt u ook bij deze persoon af.

Indien u meer wilt weten over veiligheid op daken kunt u terecht bij het Instituut voor Dakveiligheid.

Planmatig dakonderhoud door Dakbehoud Nederland

Met een onderhoudscontract van Dakbehoud Nederland hebt u het dakonderhoud en de dakinspectie goed geregeld. U verlengt de levensduur van uw dak en Dakbehoud Nederland neemt u de zorgen over het dak uit handen. Het uitvoeren van onderhoud en inspectie van daken is werk voor gespecialiseerde dakdekkers. De medewerkers van Dakbehoud Nederland zijn hier als geen ander in getraind.

Over de schrijver
Reactie plaatsen