Hemelwaterafvoer plat dak | Dakbehoud Nederland
hemelwaterafvoer plat dak

Hemelwaterafvoer op een plat dak

Heeft uw bedrijfspand, kantoorpand of ander soortig (VvE, Wbv) complex een plat dak en wilt u er zeker van zijn dat regen en sneeuw die hierop valt correct wordt afgevoerd? 


Dan zal het noodzakelijk zijn om de zogenaamde onderuitloop of hemelwaterafvoer frequent te controleren op functionering van het systeem, waardoor het water op een plat dak te allen tijden snel wordt afgevoerd. In dit artikel leggen we uit wat een HWA of onderuitloop precies is, welke materialen hierbij komen kijken en hoe wij deze op een juiste manier plaatsen.

Waarom heeft u een hemelwaterafvoer nodig?

Bij een plat dak is een snelle afvoer van hemelwater noodzakelijk. Onder het begrip hemelwater vallen alle vormen van neerslag zoals sneeuw, regen en hagel. Al deze neerslag moet uiteraard bovenop de waterdichte laag van het dak, de dakbedekking, worden opgevangen en snel afgevoerd worden middels zogenaamd afschot in het dak naar de afvoer. Als dit niet gebeurt, kan bij het vollopen van het dak extra gewicht ontstaan. Het permanent blijven staan van water op het dak kan op langere termijn leiden tot instortingsgevaar, zeker bij daken met een lichtgewichtconstructie, zoals stalen daken. In ernstige gevallen kan door steeds toenemend gewicht van staand water een staaldak verder doorzakken. Dit noemen wij wateraccumulatie. Regenwaterconcentratie op dezelfde plek leidt tot doorbuiging van het staal, waardoor er meer water op die plek kan ontstaan zonder afgevoerd te worden. Hierdoor kan het staaldak uiteindelijk onder het zware gewicht van het regenwater bezwijken.

 

Middels noodoverlopen (grote brievenbussen net boven het laagste punt) in de dakranden, die door een berekening van een constructeur kunnen worden ontworpen, is het instortingsgevaar af te wentelen wanneer via de reguliere afvoer niet voldoende water wordt afgevoerd. Tevens zorgt staand water, wat in de winter kan bevriezen, voor versnelde slijtage van bijvoorbeeld bitumen dakbedekking.

 

U kunt ernstige schade voorkomen door ook na een langdurige natte periode even een blik op het dak te werpen. Ook een externe onderhoudspartij een paar keer per jaar preventief en reinigend onderhoud aan het dak laten plegen kan dit helpen voorkomen. Zorg dus dat u de juiste hemelwaterafvoer voor uw platte dak heeft en voldoende afvoercapaciteit inbouwt. 

 

Hierbij verwijzen wij ook naar punt 6.17 in het Bouwbesluit, eisen aan de opvang en afvoer van hemelwater van een dak en de NEN 3215, die de bepalingsmethoden omschrijft inzake de voorwaarden van o.a. hemelwaterafvoer.

Wat voor soorten regenwaterafvoer zijn er?

Niet alle platte daken zijn voorzien van dezelfde soorten afdichtingsmateriaal. Daarom heeft elk type dakbedekking ook zijn eigen specifieke hemelwaterafvoersysteem nodig. Deze zijn leverbaar in verschillende materialen zoals lood, aluminium en verschillende kunststoffen. Hierbij zijn uiteraard ook verschillende maten en vormen van de afvoeren beschikbaar. De materiaalkeuze is afhankelijk van een gegarandeerde hechting op de hemelwaterafvoer. Voor EPDM, PVC en bitumen dakbedekking zijn ook weer specifieke materialen zoals aluminium, loden of kunststof HWA’s nodig om de juiste duurzame aanhechting te bewerkstelligen.


Dan is er nog een standaard verdeling in regenwaterafvoer, namelijk die met een zijuitloop en die met een onderuitloop. De zijuitloop is de meest bekende vorm van een HWA met een regenpijp aan de zijkant van het gebouw. Een typisch Nederlandse uitvinding die ook nog weleens stadsuitloop wordt genoemd vanwege de uitloop aan de 'stadskant'. Hierbij wordt het water nagenoeg horizontaal door een wand of muur afgevoerd voor het door de regenpijp naar beneden wordt afgevoerd. Het afschot van het dak is gericht naar de buitengevel.


Bij een onderuitloop gaat de afvoer rechtstreeks door de dakvloer naar beneden, vaak ter plaatse van een constructieve pilaar of wand. Hier ligt het afschot van het dak dan vaak naar binnen gericht.

Onderdelen van een HWA

Een hemelwaterafvoer, door de dakdekker aangebracht, wordt later door de loodgieter aangesloten op de standleidingen. 


De verschillende onderdelen voor goed functionerende afvoeren zijn: 

● stadsuitloop

● kiezelbak

● bladvanger

● vergaarbak

● HWA-buis of ook wel afvoerpijp

● beugels

Vanzelfsprekend dient er altijd jaarlijks reinigend - en correctief onderhoud in de omgeving van de hemelwaterafvoer plaats te vinden voor een goede en blijvende afvoercapaciteit op uw platte dak.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie? U kunt gerust vrijblijvend contact met ons opnemen voor advies over

welk type hemelwaterafvoersysteem het beste bij uw dak past.