‘RGS (resultaat gericht Samenwerken) is geen overwaaiende modegril’
‘RGS (resultaat gericht Samenwerken) is geen overwaaiende modegril’
27 juli 2020 
2 min. leestijd

‘RGS (resultaat gericht Samenwerken) is geen overwaaiende modegril’

Resultaat gericht samenwerken, ofwel RGS, heeft voor opdrachtgever en opdrachtnemer belangrijke voordelen. Toch is deze manier van werken nog niet gemeengoed in de bouwsector. Dakbehoud Nederland-directeur Erik Steegman, maakt zich dan ook hard om de neuzen (nog) meer dezelfde kant op te krijgen.

Gaat het bij aanbestedingen veelal om de goedkoopste te kunnen zijn en een hoofdaannemer die het werk bij meerdere onderaannemers neerlegt, bij RGS draait het om intensieve en langjarige samenwerking tussen opdrachtgever en aannemers die samen gaan voor de best passende vorm van onderhoud en renovatie. “Bij RGS werken opdrachtgever en opdrachtnemer intensief met elkaar samen, van de initiatieffase tot en met de beheerfase,” aldus Erik Steegman. “RGS is in wezen een slim alternatief voor de traditionele manier van onderhoud en renovatie. De opdrachtgever, bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie, stelt de projectkaders en prestatie-eisen vast. Samen met de opdrachtnemer wordt vervolgens bekeken welke vorm van onderhoud en renoveren het beste past bij het bouwcomplex, maatwerk dus.”

Samen de schouders eronder
Ander belangrijk verschil tussen RGS en de traditionele manier is dat de betrokken aannemers concurrenten van elkaar zijn. Dan gaat het al snel over wie het goedkoopste kan leveren. In praktijk komt dat lang niet altijd ten goede van de kwaliteit en duurzaamheid van het werk. “En als er een calamiteit is, bijvoorbeeld een lekkage, dan wijst iedereen met het vingertje naar elkaar om zo de schuld op een ander af te schuiven. Het mooie van RGS is dat je samen een samenwerking op lange termijn aangaat en ook samen verantwoordelijk bent. Samen voer je overleg en iedere betrokken partij doet datgene waar hij goed in is.”

Duurzaam
Deze manier van samenwerken levert een belangrijke bijdrage om de duurzaamheidsambities waar te maken. “RGS betekent voor betrokkenen zekerheid voor langere tijd. De kwaliteit van de onderhouds- en renovatiewerkzaamheden worden gewaarborgd wat ten goede komt aan de levensduur van het complex. De principes van RGS komen dan ook terug in ons Duurzaam Dakconcept vanuit Dakbehoud Nederland meegenomen in het MJOP (Meer Jaren Onderhouds Plan. Doel hiervan is een optimaal benut duurzaam dak. Meerdere partijen werken vanuit diverse disciplines met elkaar samen om te komen tot een zo duurzaam mogelijk gebouw. Daar plukt een ieder uiteindelijk de vruchten van.”

Toekomst
In de praktijk zijn er al diverse woningbouwcorporaties die op de ‘nieuwe’ manier werken met bouw gerelateerde partijen.  Dit wordt onder meer ingegeven door de steeds striktere duurzaamheidseisen voor sociale woningbouw. In 2050 moeten woningen energieneutraal zijn. “Dit kan alleen maar als er in de hele keten goed samengewerkt wordt op basis van heldere afspraken. RGS is dan ook geen overwaaiende modegril. Partijen moeten echter wel compleet anders denken wat op de lange termijn de basis is voor de juiste samenwerking. Op korte termijn zijn de kosten hoger omdat het volledige woningbestand in kaart gebracht moet worden. Deze nulmeting geeft inzicht in de kwaliteit van het woningbestand. Op lange termijn worden deze kosten echter dankzij de met elkaar gemaakte prestatie-eisen terugverdiend. Je doet namelijk alles in één keer goed en dat levert geld op.” Dakbehoud Nederland, met landelijke dekking middels 60 teams is er al geheel op ingericht en zal vanuit de regionale vestigingen volledig RGS kunnen worden aangestuurd.

Dit artikel is eerder verschenen in Bouw magazine.nl op 20 juni 2020

Over de schrijver
Reactie plaatsen