Voorbeeldrapportage dakonderhoud door Dakbehoud Nederland
We gebruiken cookies

Voorbeeld Rapportage Ontvangen?

In een nulmeting rapportage door Dakbehoud Nederland wordt gerapporteerd:
  • Schadefoto's
  • NEN 2767 formulier
  • Staat van hoeveelheden
  • Calamiteitenoverzicht
  • Luchtfoto
  • Daktekening